" DE TWAALF ROVERS"

MET KAMERKOOR MARUM o.lv. BERNARD SLOFSTRA

22 november 2015  

Vanwege het 10-jarig jubileum hield dit Kamerkoor een "muzikale marathon".

Als onderdeel van zijn gast-optreden zong Klaas een tweetal stukken met het Koor: zijn eigen lied "Nooit meer Zomer" en "De Twaalf Rovers", waarvan hier een eenvoudige opname.