Alle finalisten nemen na hun optreden bloemen in ontvangst en luisteren naar het jury-commentaar